Có Bao Nhiêu Tiền Thì Mới Nên Cho Con Học Trường Tư Thục, Trường Quốc Tế?

Có Bao Nhiêu Tiền Mới Nên Cho Con Học Trường Tư Thục, Trường Quốc Tế?

Bài này không liên quan đến kinh doanh, nhưng tôi thấy quan trọng nên chia sẻ, mong rằng sẽ giúp ích được cho ai đó.   Bạn bè tôi giờ nhiều đứa đã có con cái đủ đầy, có đứa sắp vào cấp một. Gặp nhau là hay nói chuyện nên cho con học trường […]

Có Bao Nhiêu Tiền Mới Nên Cho Con Học Trường Tư Thục, Trường Quốc Tế? Read More »

tổng kết 2020

TỔNG KẾT 2020

2020 là năm có quá nhiều cảm xúc. Chưa năm nào mà tôi thấy áp lực và stress kinh khủng như năm nay. Tôi đã đóng 2/4 công ty của mình. 2 cái còn lại cũng chỉ hoạt động cầm chừng. Tài sản tích lũy trong mấy năm tan biến nhanh như chớp mắt. Thế

TỔNG KẾT 2020 Read More »