đừng bàn luận về con người

Đừng Bàn Luận Về Con Người

Tôi hay làm việc với founder hoặc quản lý cấp cao các công ty vừa và lớn (doanh thu trên 100 tỷ/năm). Tôi nhận ra một điều là chúng tôi rất ít khi bàn luận về người khác. Chúng tôi hay bàn về vấn đề cụ thể hoặc các ý tưởng.

Tôi thấy nhiều người rất thích tám về người khác, nhận xét về người khác. Tôi thấy đây là việc làm vô bổ, vì chẳng mang lại lợi ích gì cả. Cuộc sống của người ta thì kệ họ, người ta không làm gì ảnh hưởng đến mình thì chẳng có lý đo gì để mà bàn tán, nhận xét, phán xét họ cả. Bản thân mình, mình còn chưa hiểu, vậy mà còn nhiều chuyện đi nói về người khác cứ như mình hiểu người ta lắm vậy.

Cuộc sống có vô số các vấn đề cần giải quyết. Ví dụ làm sao dọn sân nhanh và sạch hơn, làm sao bớt đau răng hơn, làm sao ăn kiêng đỡ ngán hơn… tại sao chúng ta không nói về các vấn đề đó, tìm ra phương pháp giải quyết để cuộc sống dễ dàng hơn.

Với những người có tầm, họ thường bàn về ý tưởng. Ý tưởng là giải pháp để quyết một vấn đề lớn nào đó. Họ bàn xem có thể khai thác ý tưởng có để kiếm tiền hay không, hoặc là mang lại một giá trị lớn nào đó cho xã hội. Ngồi với nhau chục lần, cũng phải ra cả chục ý tưởng. Và chỉ cần 1 ý tưởng thành công thôi là đã quá tuyệt vời rồi.

Thay vì sân si và tốn thời gian vô ích cho việc bàn tán về một người nào đó, thì ta nên tập trung vào những vấn đề có thể giải quyết và những ý tưởng có thể mang lại giá trị cho xã hội. Nếu ai cũng làm như vậy thì xã hội sẽ tiến bộ rất nhanh và đời sống người dân sẽ cải thiện rất nhiều.

Leave a Comment