Tâm Sự Khởi Nghiệp

tổng kết 2020

TỔNG KẾT 2020

2020 là năm có quá nhiều cảm xúc. Chưa năm nào mà tôi thấy áp lực và stress kinh khủng như năm nay. Tôi đã đóng 2/4 công ty của mình. 2 cái còn lại cũng chỉ hoạt động cầm chừng. Tài sản tích lũy trong mấy năm tan biến nhanh như chớp mắt. Thế

TỔNG KẾT 2020 Read More »