khoi nghiep va rao can tu tuong tu gia dinh

Khởi nghiệp và Rào Cản Tư Tưởng từ gia đình

Ba tôi có một niềm tin rất phiến diện về kinh doanh. Ông không coi thường việc kinh doanh nhưng luôn tin rằng gia đình, dòng họ tôi không thể kinh doanh được. Từ nhỏ, ông thường hay nói với tôi rằng dòng họ tôi là dòng họ làm thầy (tức là dạy học) chứ …

Khởi nghiệp và Rào Cản Tư Tưởng từ gia đình Read More »